1ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIAO HÀNG:

  • Khách hàng trong TPHCM, và khách hàng trên toàn quốc .

2. THỜI HẠN GIAO HÀNG – NÓI CHUNG:

  • Thời gian giao hàng khấch hàng trong TPHCM là trong ngày nếu đặt hàng vào buổi sáng, kể từ giờ cọc mua sản phẩm.
  • Thời gian giao hàng khách hàng 4 ngoài TPHCM là ngày hôm sau nếu đặt hàng vào buổi sáng, kể từ giờ cọc mua sản phẩm.